سلامی دوباره؟

سلام دوباره به دوستان حقوقیم امیدوارم که همیشه در پناه خداوند وعدالت علی (ع) سرافراز باشید وبه نقطه کمال برسید :

چند نکته درمورد درس ایین دادرسی مدنی براتون نوشتم وامیدوام که دوستان عزیز ازش استفاده کنند؟

۱- دعوی مطالبه مهریه در هرصورت منقول وناشی از قرارداد هست حتی اگر مهریه مالی غیر منقول باشه

دوستان عزیز میتونن به مواد ۱۱تا ۲۲مراجعه کنند

۲-قرار تامین خواسته ظرف مدت ۱۰روز از ابلاغ به طرف مقابل درهمان دادگاه صادرکننده قابل اعتراض است اما ردان قابل اعتراض نیست.

دوستان عزیز توجه داشته باشید باتوجه به اینکه سوالات ازمونهای کارشناسی ارشد براساس منطوق مواد هست لذا باید دوستان از چند کلمه رو بهش توجه کنند که خیلی کاربردی هست؟

۱-است

۲-نیست

۳-مگراینکه خلاف ان ثابت شود

۴-مگربه حکم قانون

۵-می تواند

۶-نمی تواند

۷-مکلف است

۸-رد

۹-ابطال

۱۰-باید

۱۱-نبایدو…….

۳-دستور موقت مستقلا قابل تجدید نظرخواهی نیست اما به تبع رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظرخواهی است.

۴-اعتراض به رای داور دارای اثر تعلیفی نیست مگر انکه قاضی دلایل اعتراض را قوی بداند

۵-جرح شهود درامور مدنی نیاز به علت دارد

۶-مسکن در شمار مستثنیات دین است اما مبلغی که مستاجر تحت عنوان قرض الحسنه به موجر می  پردازد در شمار مستثنیات دین نیست وقابل توقیف است

۷-اگر ادارات دولتی مرتکب تصرف عدوانی گردند رسیدگی طبق قواعد ایین دادرسی مدنی در دادگاههای عمومی به عمل می اید