سلام خدمت دوست عزیز؟

دوست عزیز همانطور که میدانی قانون مدنی در نظم کنونی یکی از مهمترین وکامل ترین کتاب های تالیف شده در رشته حقوق است پیشنهاد من این است که این کتابو حداقل 3دور دقیق با حاشیه های ان بخونیید بدون اینکه توجه کنید که ایا در کتابهای تست این سوالات هست یا نه شما سوالات امتحانات ارشد ووکالت سالهای قبل های بخونید و خواهی دید که حداقل 14سوال مطرح شده در این کتاب است./