شیراز میزبان چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی کشورشد

شیراز میزبان چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی کشورشد

رئیس اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران گفت: چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی کشور، شهریور 95 در شیراز برگزار می گردد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، خلیل شکوریان درجمع اعضای ستاد برگزاری چهاردهمین کنفرانس ریاضی ایران در شیراز در سالن جلسات اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت:بهپیشنهاداتحادیهانجمنهایمعلمانریاضیایرانوموافقتاداره کلآموزشوپرورشاستانفارس،  چهاردهمینکنفرانسآموزشریاضی ایرانشهریورماه95  درشیرازبرگزارخواهدشد.

شکوریان گفت: این کنفرانس همه ساله با همکاری اتحادیه انجمن های  ریاضی ایران   و توسط یکی از ادارات  کل آموزش و پرورش در یکی از  استان ها برگزار می شود.

رئیس اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران با اشاره به تاریخچه شکل گیری این همایش گفت: کنفرانس ریاضی در سال های آغازین از طریق وزارت علوم و در دانشگاه های مختلف شکل می گرفت .

وی افزود: با توجه به استقبال خوب معلمان از این همایش و عدم امکان حضور اکثریت معلمان در آن ،  از سال 75 ،کنفرانس آموزش ریاضی  به صورت مستقل و با محوریت آموزش و پرورش و با هدف تبیین روشهای جدید آموزش درس ریاضی  برای معلمان ریاضی سراسر کشور شکل گرفت.

شکوریان افزود:بر همین اساس  اولین دوره کنفرانس آموزش ریاضی در سال 76 در اصفهان برگزار شد و از آن پس این کنفرانس به صورت سالانه ویا دوسالانه در استان های کرمانشاه،کرمان،تهران،مشهد،فارس،کردستان، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، یزد،مازندران و  تهران  برگزار شد، که چهاردهمین دوره آن نیز شهریورماه سال آینده در شیراز برگزار خواهد شد.

وی  در ادامه گفت: با توجه به استقبال چشم گیر معلمان  ابتدایی با ارائه مقالات متعدد در سیزدهمین دوره کنفرانس درتهران، به منظور  تقویت حضور معلمان ابتدایی ،در کنفرانس های اخیر نقش معلمان ابتدایی بیشتر  دیده شده است.

شکوریان در رابطه با نحوه شرکت همکاران فرهنگی در این کنفرانس گفت: همکاران علاقمند برای ارائه مقاله و حضور در این برنامه لازم است پس از اعلام  عناوین مقالات مورد پذیرش در کنفرانس ، نسبت به تهیه و ارسال مقالات خود به دبیرخانه این کنفرانس، واقع  در پژوهشکده معلم شیراز  اقدام نمایند.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی و عناوین مقالات، در آینده نزدیک و از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس های آموزش ریاضی ایران به نشانی http://www.uimecedu.ir  و یا پایگاه اینترنتی اداره کل آموزش وپرورش فارس به آدرس http://fars.medu.ir  به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.