فراخوان جشنواره تدریس شاد ریاضی

ايجاد نشاط و شادابي و خلاقيت در تدريس يكي از مؤثرترين راه ها براي افزايش يادگيري در دانش آموزان  است ،معلم مي تواند با خلق ابتكارات و شادي ها  در كلاس درس رياضي ، زمينه يادگيري بيشتر و جذابيت اين درس را در بين دانش آموزان فراهم نموده و يا آن را افزايش دهد. هر همكار ممكن است در زمينه تدريس يك مبحث يا موضوع درس رياضي از شيوه اي ابتكاري استفاده كرده باشد كه با ارائه آن به ديگر همكاران ،آنها هم بتوانند يادگيري  و يا علاقه مندي را در بين دانش آموزان خود افزايش دهند. لذا گروه رياضي استان اصفهان برآن  شد كه زمينه تبادل اطلاعات در بين دبيران در اين خصوص را فراهم نمايد

شرايط و دستورالعمل:

1)    كليه دبيران علاقه مند دوره متوسطه نظري مجاز به شركت در فراخوان هستند

2)    فراخوان به صورت مجازي و غير حضوري( بر اساس فيلم ارسالي) خواهد بود.

3)    هر همكار مي تواند يكي از موضوعات درس رياضي را از يكي از كتاب هاي (رياضي2،هندسه1و2، آمار و مدلسازي، حسابان، جبر و احتمال، رياضي سوم تجربي، رياضي سوم انساني،ديفرانسيل ،گسسته، هندسه تحليلي،رياضي عمومي و يا رياضي پايه انتخاب و تدريسي ابتكاري و خلاقانه و شاد در قالب يك فيلم تهيه و به گروه منطقه و يا ناحيه ارسال نمايد .

4)    زمان ارائه تدريس حداكثر 15 دقيقه مي باشد

5)    فيلم با فرمت DVD-AVI يا MPEG4 و يا HD باشد

6)    از ميكروفون يقه اي حداقل براي دبير استفاده شود.

7)    حضور و غياب، آزمون آغازين و موارد  مشابه ديگر در فيلم مد نظر نيست و دبير فورا به مطلب اصلي بپردازد(اصل و شيوه ارائه مطلب مورد تدريس ملاك ارزشيابي است)

 

 نحوه اجرا و داوري:

v    اين فراخوان در دو مرحله منطقه اي و استاني اجرا مي گردد.

v    سرگروه هاي محترم مناطق و نواحي پس از دريافت فيلم هاي افراد شركت كننده در فراخوان و داوري، مشخصات نفر برگزيده  را طبق جدول زير ، به همراه فيلم آن به گروه استان ارسال نمايند.

حداكثر زمان ارسال به گروه شهرستان 15 بهمن ماه و به  استان آخر بهمن1394 خواهد بود.