نیایش با معبود !

 


نایت اسکین

 

دفترچه قسط هایم را ورق می زنم ، تمامی ندارد !

تا آخر عمر بدهکار رحمتت هستم ای خدا ی مهربان .

 


نایت اسکین

پروردگارا ! تو همانی که ما می خواهیم و کمکمان کن که ما هم همانی شویم که تو می خواهی !

 


نایت اسکین

 

خدایا ! تا پاکم نکردی خاکم نکن !

 

 


نایت اسکین